• تلفن: 9120 4469 021
  • ایمیل: info@itcopower.com
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

سخنگوی شرکت توربین توان گستر ایرانیان ( ایتکو ) اعلام کرد ۸۲ قطعه از ۱۰۹ قطعه پیچیده و حساس شرکت نفت فلات قاره ایران بومی سازی شد . قطعات تولید شده از روی نمونه آسیب دیده قطعاتی ساخته شده است که از سوی شرکت نفت فلات قاره به شرکت ایتکو تحویل شده است . ۸۴ […]